شیرینگ پک کابینی

خرید شیرینگ پک کابینی در تهران

 

 

BSF-7060 BSF-5540 BSF-5540
۲۲۰٫۵۰/۱۱۰٫۶۰ ۲۲۰٫۵۰/۱۱۰٫۶۰ ۲۲۰٫۵۰/۱۱۰٫۶۰ ولتاژ
۴٫۸ ۴ ۳٫۸ قدرت
۸۰۰-۵۰۰ ۸۰۰-۵۰۰ ۸۰۰-۵۰۰ سرعت در ساعت
۳۰۰*۴۰۰*۶۰۰ ۲۰۰*۳۰۰*۴۵۰ ۱۵۰*۲۵۰*۳۲۰ حداکثرحجم بسته
۶۰۰*۷۰۰ ۴۰۰*۵۵۰ ۳۰۰*۴۰۰ حداکثر تیغه برش
۱۱۰۰*۹۵۰*۱۷۲۰ ۱۰۶۵*۶۹۰*۱۳۸۰ ۱۰۲۰*۵۹۰*۱۲۴۵ ابعاد دستگاه
۱۶۵ ۱۲۵ ۱۰۰ وزن دستگاه

 

 

 

 

برای خرید میتوانید با یکی از شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید :

۵۵۶۳۷۷۸۲ / ۵۵۶۲۴۵۶۷ / ۵۵۶۳۸۵۲۳ (۰۲۱)

 

شیرینگ پک کابینی
Rate this post
تماس بگیرید